Fjord Staff AS

Om oss

Fjord Staff AS

Fjord Staff AS er en lokal leverandør av komplette bemannings- og rekrutteringsløsninger.

Selskapet ble etablert 2016, og holder til i Florø. Med forankring i solid kompetanse, stort lokalt nettverk og god oversikt innen våre fagområder sikrer vi deg suksess med ansettelsen av din nye medarbeider.

Niklas Juhani Kumenius

Daglig leder

Bemanning av logistikk arbeidere og fabrikkarbeidere 

For å finne den riktige kandidaten, er det viktig å forstå kravene til evner, egenskaper, motivasjon og fagkompetanse. Gjennom mange års erfaring har vi utviklet en metodikk som sikrer kvalitet i rekrutteringsprosessen fra start til slutt.

Bemanningsbyraaet tilbyr en fleksibel, forutsigbar og effektiv rekrutteringsprosess, slik at du får den beste medarbeideren innen lager, logistikk og fabrikkarbeidere. Prosessen består av kartlegging, hvor vi gjennomfører en god jobb analyse og beskrivelse, kandidatsøk, søker behandling, presentasjon og oppfølging.

Det kan være mange grunner til at behovet for permanent arbeidskraft er usikkert. (Situasjoner som ferieavvikling, sesongsvingninger, sykdom, permisjoner eller gjennomføring av prosjekter er noen). I slike tilfeller vil det være mer hensiktsmessig å leie inn medarbeider fremfor å ansette selv. Fjord Staff AS bemanning gir deg den medarbeideren du har behov for innen kort tid, og sikrer deg fleksibiliteten og kompetansen som skal til for at du lykkes.

Metoden for utvelgelse av riktig kandidat består av kartlegging av evner, egenskaper, motivasjon og fagkompetanse. Vi legger stor vekt på kvalitetssikring av våre medarbeidere. Som kunde kan du føle deg trygg på at vi finner riktig medarbeider for ditt behov.

Hvis du er jobbsøker eller nyutdannet, kan et oppdrag gjennom et bemanningsbyrå være et springbrett inn i arbeidslivet. Samtidig kan det være en mulighet til å teste litt forskjellig hvis du er usikker på akkurat hva du vil jobbe med.

Trenger du noe hjelp?

Optimalisering av ansettelse, kostnader eller reduksjon av fravær?

Trenger du folk?

Fjord Staff AS tilbyr fornuftige løsninger som bidrar til økt lønnsomhet for bedrifter!

Vi bistår mer enn gjerne hvis du trenger hjelp til noe!

    Skriv inn denne koden: captcha