Det kan være mange grunner til at behovet for permanent arbeidskraft er usikkert. (Situasjoner som ferieavvikling, sesongsvingninger, sykdom, permisjoner eller gjennomføring av prosjekter er noen). I slike tilfeller vil det være mer hensiktsmessig å leie inn medarbeider fremfor å ansette selv. Fjord Staff AS bemanning gir deg den medarbeideren du har behov for innen kort tid, og sikrer deg fleksibiliteten og kompetansen som skal til for at du lykkes.