For å finne den riktige kandidaten, er det viktig å forstå kravene til evner, egenskaper, motivasjon og fagkompetanse. Gjennom mange års erfaring har vi utviklet en metodikk som sikrer kvalitet i rekrutteringsprosessen fra start til slutt.

Bemanningsbyraaet tilbyr en fleksibel, forutsigbar og effektiv rekrutteringsprosess, slik at du får den beste medarbeideren innen lager, logistikk og fabrikkarbeidere. Prosessen består av kartlegging, hvor vi gjennomfører en god jobb analyse og beskrivelse, kandidatsøk, søker behandling, presentasjon og oppfølging.